Monitor Polski

M.P.2015.1159

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.