Monitor Polski

M.P.2015.1037

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2015 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli po Sebastianie Tomaszu Rudnickim prowadzącym kancelarię w Nowej Soli przy ul. Długiej 4, którego powołanie na stanowisko komornika sądowego wygasło z mocy prawa. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.