Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2014.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 stycznia 2014 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Legnicy po odwołanym komorniku Sławomirze Kotylaku prowadzącym kancelarię w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 76. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.