Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2023.530

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 maja 2023 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289 i 614) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.