Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2021.830

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 2021 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.