Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2021.782

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.