Monitor Polski

M.P.2019.939

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie.