Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.581

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
4)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
6)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
7)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu.