Monitor Polski

M.P.2019.415

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
4) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
5) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
6) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
7) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
9) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
12) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
13) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
14) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
15) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
16) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
17) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
18) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
19) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
20) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
21) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koninie;
26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kozienicach;
27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;
28) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;
29) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nysie;
30) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;
31) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.