Monitor Polski

M.P.2019.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.