Monitor Polski

M.P.2018.1207

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie.