Monitor Polski

M.P.2018.626

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.