Monitor Polski

M.P.2018.467

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.