Monitor Polski

M.P.2018.323

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2) dziewięć stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
3) dwanaście stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
4) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
5) siedem stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
6) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
7) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
8) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
9) dwadzieścia stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
10) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.