Monitor Polski

M.P.2016.986

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 października 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
3) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
4) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
5) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
6) trzynaście stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
7) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.