Monitor Polski

M.P.2016.802

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
9) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
11) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.