Monitor Polski

M.P.2016.445

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 maja 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
4) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
8) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.