Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2016.252

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 marca 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nidzicy;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rypinie;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.