Monitor Polski

M.P.2016.234

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 marca 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nysie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.