Monitor Polski

M.P.2015.1043

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 12 października 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie;
6) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brzegu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chodzieży;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
18) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łańcucie.