Monitor Polski

M.P.2015.777

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze;
3) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
4) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lesznie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu;
14) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rykach;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.