Monitor Polski

M.P.2015.602

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 2 lipca 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chodzieży;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lipnie;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łukowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Przemyślu;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie;
10) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.