Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2015.565

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 15 czerwca 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
2)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koninie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytomiu;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim;
6)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie;
9)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie

oraz utworzono:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pile;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu.