Monitor Polski

M.P.2015.327

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brodnicy;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mielcu;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu;
11) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu;
14) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dębicy;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryficach;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kozienicach.