Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2014.527

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 24 czerwca 2014 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie;
2)
trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
4)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Biskupcu;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku;
8)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie

oraz utworzone:

1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chodzieży;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Złotowie.