Wartość jednego grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1938.99.153

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1938 r.