Monitor Polski

M.P.2017.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  3.  Za współpracę z kierowniczymi organami prowadzącymi działania Globalnej Koalicji w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.