§ 8. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  8.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Rosiczki Mirosławskie" obszar torfowiska i fragmentu lasu o powierzchni 20,83 ha w Leśnictwie Nieradź Nadleśnictwa Mirosławiec, położony w gminie Mirosławiec w województwie pilskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1984-1993 jako oddział lasu 299 f-i. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska pojeziornego o charakterze naturalnych trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków rosiczek, jak też innych gatunków chronionych i rzadkich.