§ 4. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  4.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Biele" obszar lasu o powierzchni 27,90 ha w Leśnictwie Ceranów Nadleśnictwa Sokołów, położony w gminie Ceranów w województwie siedleckim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1996 jako oddział lasu 15. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najbogatszego na Nizinie Południowo-Podlaskiej stanowiska pełnika europejskiego oraz innych chronionych i rzadkich gatunków roślin.