§ 3. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  3.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kopiec Kościuszki" obszar lasu o powierzchni 6,07 ha w Leśnictwie Domaszew Nadleśnictwa Garwolin, położony w gminie Sobolew w województwie siedleckim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1986 jako oddział lasu 196 d. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska jednego z rzadszych na niżu Polski gatunków - bodziszka żałobnego i innych rzadkich gatunków roślin oraz dobrze zachowanych fragmentów zbiorowisk leśnych: łęgu, grądu i boru mieszanego.