§ 14. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  14.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Woronikówka" obszar lasu o powierzchni 14,84 ha w Leśnictwie Bystre Nadleśnictwa Baligród, położony w gminie Baligród w województwie krośnieńskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1985-1994 jako oddział lasu 52 b. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa na obszarze Bieszczadów Zachodnich.