§ 9. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  9.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kulak" obszar lasu, gruntów ornych, łąk, pastwisk i stawów o łącznej powierzchni 47,16 ha, położony w gminach Stoczek Łukowski i Wodynie województwa siedleckiego. Celem ochrony jest zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych ze stanowiskami wielu gatunków i roślin chronionych i rzadkich, a w szczególności stanowiska rosiczki długolistnej.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 32,81 ha w Leśnictwie Seroczyn Nadleśnictwa Siedlce, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 258 c-n, 259 f-m,
2)
obszar stawu i otaczającego go terenu o łącznej powierzchni 10,37 ha, oznaczony w ewidencji gruntów Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Siedlcach jako działki nr 83-88, 109, 188-190, 192-194, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Siedlcach, Zakład Rybacki w Mościbrodach,
3)
obszar odcinka strumienia o powierzchni 0,09 ha, oznaczony jako działka nr 1520, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Siedlcach,
4)
obszar lasu o powierzchni 0,03 ha, oznaczony jako działka nr 699, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowy Fundusz Ziemi,
5)
obszar lasu o powierzchni 1,07 ha, oznaczony jako działka nr 1527, stanowiący własność Wspólnoty Wsi Zgórznica,
6)
obszar lasu o powierzchni 2,79 ha, oznaczony jako działki nr 695, 697, 701, 703, 705, 707, 709, 712, 715, 718, 721, 724, 727, 730, 733, 735, 737, 739, 742, 745, 748, 751, 754, 757, 760, 763, 766, 769, 772, 775, 778, 781, 784, 787, 790, 793, 796, 799, 803, 806, 809, 812, 815, 818, 820, stanowiący własność indywidualną.