§ 15. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  15.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kukle" obszar lasu oraz odcinka rzeki Marychy o łącznej powierzchni 313,54 ha w Leśnictwie Kukle Nadleśnictwa Pomorze, położony w gminie Giby województwa suwalskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu 736 j-p, 737 a-h, 856 d, h, 890 f, 891 c-h, 892, 893, 894 a, c, d, 895 a, c-j. Celem ochrony jest zachowanie swoistych cech krajobrazu oraz naturalnych ekosystemów leśnych, bagiennych i wodnych.