§ 1. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Olszynka Grochowska" obszar lasu o powierzchni 56,95 ha Lasów Komunalnych miasta stołecznego Warszawy, położony w granicach miasta stołecznego Warszawy, zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w Warszawie, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1970-1979 jako oddziały lasu 2 l-p, 3-10. Celem ochrony jest zachowanie ze względów historycznych, krajobrazowych i społecznych fragmentu lasu rosnącego na obszarze pola bitwy pod Grochowem w roku 1831.