Utworzenie w Serafińcach punktu przejściowego.

Monitor Polski

M.P.1933.62.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1933 r.