Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Monitor Polski

M.P.1991.9.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lutego 1991 r.
w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. Nr 31, poz. 138, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje:
Tworzy się następujące ośrodki zamiejscowe prokuratur rejonowych oraz ustala ich siedziby i terytorialny zakres działania:
1) 1
w województwie bydgoskim:
a)
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z siedzibą w Nakle nad Notecią, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Mrocza, Nakło nad Notecią i Sadki,
b)
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Chojnicach z siedzibą w Tucholi, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola,
c)
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin,
2) 2
w województwie gdańskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Wejherowie z siedzibą w Pucku, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Krokowa i Puck,

3) 3
w województwie katowickim:
a)
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Siemianowice Śląskie,
b)
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Rybniku z siedzibą w Żorach, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Żory,
4) 4
w województwie kieleckim:
a) 5
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie z siedzibą we Włoszczowej, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Krasocin, Łopuszno, Słupia (Konecka) i Włoszczowa,
b) 6
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Pińczowie z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Koszyce, Opatowiec i Skalbmierz,
5) 7
w województwie olsztyńskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta i gminy Lidzbark Warmiński oraz gminy Kiwity

6) 8
w województwie opolskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów i Wilków

7) 9
w województwie pilskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wieleń i Wronki,

8) 10
w województwie warszawskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Legionowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Legionowa oraz gmin: Nieporęt, Serock i Skrzeszew,

9) 11
w województwie wrocławskim:

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z siedzibą w Środzie Śląskiej, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1994 r. (M.P.94.6.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 1994 r.
2 § 1 pkt 2 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.
3 § 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1993 r. (M.P.93.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.

4 § 1 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.
5 § 1 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 lipca 1992 r. (M.P.92.28.197) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 sierpnia 1992 r.
6 § 1 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 lipca 1992 r. (M.P.92.28.197) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 sierpnia 1992 r.
7 § 1 pkt 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1993 r. (M.P.93.21.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.

8 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (M.P.93.54.505) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1993 r.
9 § 1 pkt 7:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1993 r. (M.P.93.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1993 r. (M.P.93.21.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (M.P.93.54.505) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1993 r.

10 § 1 pkt 8:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1993 r. (M.P.93.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1993 r. (M.P.93.21.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (M.P.93.54.505) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1993 r.

11 § 1 pkt 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 lipca 1992 r. (M.P.92.28.197) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 sierpnia 1992 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1993 r. (M.P.93.4.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1993 r. (M.P.93.21.228) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1993 r. (M.P.93.44.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 września 1993 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (M.P.93.54.505) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 1993 r.