Monitor Polski

M.P.2005.17.281

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2005 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami ustawy dotyczącej uprawnień kombatanckich, a przede wszystkim zgodnie z tradycją i nakazem moralnym, w naszym kraju szczególny szacunek należy się wszystkim tym, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
Poza malejącą już grupą kombatantów i weteranów II wojny światowej, w Polsce żyją tysiące uczestników innych konfliktów zbrojnych oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych. Ich leczenie, będące procesem długotrwałym i wieloprofilowym, wymaga wysoko specjalistycznej wiedzy, opartej o doświadczenie z zakresu medycyny wojskowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się zatem do Rządu polskiego o utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz - w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia - o alokację środków na realizację jego zadań, czyli udzielanie świadczeń medycznych na rzecz kombatantów i weteranów.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".