Ustanowienie roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa.

Monitor Polski

M.P.2006.56.589

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa

W 2007 roku przypada wielki jubileusz Krakowa - 750-lecie lokacji miasta dokonanej przez księcia Bolesława Wstydliwego.
Ponadtysiącletnia historia Krakowa zasługuje na szczególne uhonorowanie, zarówno przez samych krakowian, jak i przez najwyższe władze Rzeczypospolitej.

Ustanowienie Roku Miasta Krakowa to wyraz szacunku dla jego historycznego znaczenia, tradycji oraz dziedzictwa naukowego i kulturowego, a nade wszystko wyjątkowej roli, jaką Kraków odegrał i nadal odgrywa w kształtowaniu naszej polskiej tożsamości narodowej. Dla Polaków rozproszonych po całym świecie Kraków to także ważny symbol łączności z Ojczyzną.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uhonorować zasługi Stołeczno-Królewskiego Miasta, ogłasza rok 2007 Rokiem Miasta Krakowa.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".