Monitor Polski

M.P.1946.64.121

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 23 maja 1946 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych "Ćmielów" Ska Akc. z siedzibą w Krakowie".

Na podstawie art. 1, ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Praw Państwa Polskiego Nr 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. Ustaw R. P. Nr 110, poz. 976) oraz art. 1 dekretu Prezydenta R. P. z dn. 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 546) - zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się z dniem 23 maja 1946 roku przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem "Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych Ćmielów", Ska Akc., mającym siedzibę w Krakowie.
§  2. Zarząd państwowy nad wymienionym przedsiębiorstwem powierza się Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej w Radomiu.
§  3. Zarząd państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. Państwa Polskiego Nr 21, poz. 67).
§  4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne.