Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi liniami kolejowymi w powiecie frysztackim.

Monitor Polski

M.P.1939.195.477

Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 1939 r.