§ 2. - Ustanowienie kontyngentów ilościowych na przywóz na polski obszar celny węgla kamiennego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Monitor Polski

M.P.1999.3.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1999 r.
§  2.
Rozdysponowanie kontyngentów nastąpi według kolejności złożenia kompletnych wniosków.