Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Monitor Polski

M.P.1971.44.280

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 lipca 1971 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
Dla poparcia idei propagowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa - "FAO" wprowadza się do obiegu monetę nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do zarządzenia.
Monety nominalnej wartości zł 10 według wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do zarządzenia, mają obieg prawny od dnia 4 września 1971 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, STOP I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 10

WartośćCechy graficzneBrzeg Waga w Średnica Stop metalu
strona głównastrona odwrotna(otok)gramachw mm
10 złotychgodło Państwa - orzeł na tarczy, pod tarczą "1971" wokół napis: "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 10 ZŁOTYCH"na tle ryby - kłos zboża, wokół litery "FAO", pod rybą z prawej strony napis: "FIAT PANIS"karbowany9,528Cu Ni19 MN 19 PN 69/H 87052 miedzio-nikiel