§ 3. - Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Danuta Siedzikówna "Inka".

Monitor Polski

M.P.2017.170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2017 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.