Monitor Polski

M.P.2018.630

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 30 października 2018 r.