Ustalenie wzorów banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5000 złotych.

Monitor Polski

M.P.1982.14.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 maja 1982 r.
w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5.000 złotych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5.000 złotych, określone w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY BANKNOTÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ, 20 ZŁ I 5.000 ZŁ

WartośćWymiaryPapierKolory zasadniczeCechy graficzneNumeracja
rodzaj i kolorznak wodnystrona przedniastrona odwrotnakolorserianumerrozmieszczenie
10 złotych138 x 63gładzony kremowykwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłejzielony, niebieskiSiatka giloszowa z przecinających się linii koloru jasnozielonego i jasnoniebieskiego w postaci splotów. U góry na tle giloszowym napis "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA" w kolorze czarnym. W części środkowej popiersie Józefa Bema w kolorze ciemnozielonym z napisem z lewej strony "JÓZEF BEM" w kolorze czarnym. Z prawej strony popiersia liczba 10 w kolorze ciemnoniebieskim, na zerze ozdobne "ZŁ", całość na tle rozety giloszowej. Poniżej napisy "WARSZAWA, 1 CZERWCA 1982 r." w kolorze czarnym. Pod nominałem wizerunek orła ustalony dla godła PRL w kolorze ciemnoniebieskim na tle zielonej rozety, z lewej strony wizerunku orła napis i podpis "PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO", z prawej "GŁÓWNY SKARBNIK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO". W lewym górnym rogu i prawym dolnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. W lewym dolnym rogu liczba 10 w kolorze ciemnozielonym na tle jasnozielonych i ciemnozielonych linii giloszowych i napis "DZIESIĘĆ ZŁOTYCH" w kolorze jasnozielonym. Znak wodny bieżący: kwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłej.Siatka giloszowa z przecinających się faliście linii koloru jasnoniebieskiego i jasnozielonego. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze czarnym. W części środkowej giloszowa rozeta w kolorze jasnozielonym, wewnątrz niej liczba 10 w kolorze ciemnoniebieskim, na zerze ozdobne "ZŁ". Z lewej strony nominału napis "DZIESIĘĆ", z prawej "ZŁOTYCH" w kolorze czarnym. Pod rozetą klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM środkiem PŁATNICZYM W POLSCE". W lewym dolnym rogu liczba 10 ZŁ w kolorze ciemnoniebieskim na kremowym tle. W prawym górnym rogu liczba 10 w kolorze ciemnoniebieskim na tle ozdobnej rozetki w kolorze jasnozielonym. W prawym dolnym rogu inicjały "NBP". Znak wodny bieżący: kwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłej.czerwonyjedna lub dwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu, druga numeracja w prawym dolnym rogu
20 złotych138 x 63gładzony kremowykwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłejfioletowy, brązowy, zielony, pomarańczowySiatka giloszowa z przecinających się linii koloru jasnoniebieskiego, pomarańczowego i jasnofioletowego. U góry na tle giloszowym napis "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA" w kolorze brązowym. W części środkowej popiersie Romualda Traugutta w kolorze brązowym z napisem z lewej strony "ROMUALD TRAUGUTT" w kolorze brązowym. Z prawej strony popiersia na giloszowym tle liczba 20 w kolorze fioletowym, na zerze ozdobne "ZŁ", poniżej napis "WARSZAWA, 1 CZERWCA 1982 r." Pod nominałem na tle ozdobnej rozety w kolorze fioletowym i pomarańczowym wizerunek orła ustalony dla godła PRL w kolorze brązowym, z lewej strony wizerunku orła napis i podpis "PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO", z prawej "GŁÓWNY SKARBNIK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO". W lewym górnym rogu i prawym dolnym oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym. W lewym dolnym rogu liczba 20 w kolorze brązowo-niebieskim i napis "DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH" w kolorze brązowo-białym. Znak wodny bieżący: kwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłej.Siatka giloszowa z przecinających się linii koloru jasnoniebieskiego, różowego, jasnofioletowego i pomarańczowego tworząca promieniste półkoliste pasy. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze brązowym. W części środkowej giloszowa rozeta w kolorze różowo-jasnofioletowym. Na jej tle liczba 20 w kolorze ciemnofioletowym. Całość przecięta napisem "DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH" w kolorze brązowym. Pod rozetą klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE". W lewym dolnym rogu liczba 20 ZŁ w kolorze zielono-brązowym na giloszowym tle. W prawym górnym rogu liczba 20 w kolorze biało-fioletowym na tle ozdobnej rozety w kolorze pomarańczowym, białym i fioletowym. W prawym dolnym rogu inicjały "NBP". Znak wodny bieżący: kwadratowy kaseton w środku z piramidą o podstawie okrągłej.czerwonyjedna lub dwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu, druga numeracja w prawym dolnym rogu
5.000 złotych138 x 63gładzony kremowywizerunek orłazielony, brązowySiatka giloszowa z przecinających się linii koloru zielonego, pomarańczowego i różowego w postaci splotów. U góry na tle giloszowym napis "POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA" w kolorze ciemnozielonym. Z prawej strony popiersie Fryderyka Chopina w kolorze ciemnozielonym z napisem z prawej strony "FRYDERYK CHOPIN" w kolorze ciemnozielonym. W części środkowej na tle giloszowej rozety liczba 5.000 w kolorze ciemnozielonym. Poniżej napisy: "PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH", "WARSZAWA, 1 CZERWCA 1982 r." w kolorze ciemnozielonym. Pod napisem wizerunek orła ustalony dla godła PRL w kolorze ciemnozielonym na tle zielono-pomarańczowej rozety, z lewej strony wizerunku orła napis i podpis "PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO", z prawej "GŁÓWNY SKARBNIK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO". W lewym górnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorze czerwonym, pod orłem oznaczenie serii i numeru w kolorze wiśniowym. Z lewej strony znak wodny: wizerunek orła. Pod nim liczba 5.000 w kolorze brązowym na tle ozdobnych splotów w kolorze brązowym. W prawym górnym rogu liczba 5.000 w kolorze różowo-zielonym na tle siatki giloszowej.Siatka giloszowa z przecinających się linii koloru zielonego, pomarańczowego, różowego i niebieskiego, tworząca poziome i pionowe pasy. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze ciemnozielonym. W części środkowej na tle giloszowej rozety w kolorze pomarańczowo-zielonym fragment partytury Poloneza. Pod nią inicjały "NBP". Z lewej strony na giloszowym tle klauzula "BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM środkiem PŁATNICZYM W POLSCE". Pod nią w lewym dolnym rogu liczba 5.000 w kolorze ciemnozielonym na tle giloszowej rozety w kolorze ciemnozielonym. W prawym górnym rogu liczba 5.000 w kolorze ciemnozielonym. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. Pod nim napis "PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH" w kolorze ciemnozielonym.czerwony i wiśniowyjedna lub dwie duże literysiedmiocyfrowylitery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu nad znakiem wodnym, druga numeracja w środkowej części banknotu pod wizerunkiem orła