Monitor Polski

M.P.1954.A-1.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 grudnia 1953 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych, podległych Ministrowi Zdrowia, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ W 1954 R. PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

1. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 1 w Warszawie, ul. Świerczewskiego 67,
2. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie, ul. Wilcza 9,
3. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 3 w Warszawie, ul. Kasprzaka 17,
4. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 4 w Warszawie, ul. Gwardzistów 4,
5. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 1 w Łodzi, ul. Piotrkowska 45,
6. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3,
7. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Kielcach, ul. Niska 7/9,
8. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Chełmie Lubelskim, ul. Szpitalna 15a,
9. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Białymstoku, ul. Warszawska 29,
10. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Olsztynie, al. Niepodległości 18,
11. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Gdańsku, ul. Dębinki 7,
12. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Szczecinie, pl. Norwida 1,
13. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Poznaniu, ul. Walki Młodych 14,
14. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa we Wrocławiu, ul. Bartla 5,
15. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Zabrzu, ul. Curie-Skłodowskiej IV, DA,
16. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Krakowie, ul. Kopernika 25,
17. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Szczecinku, ul. Kościuszki 38,
18. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Tarnowie, ul. Sienna 5,
19. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Jeleniej Górze, ul. 22 Lipca 33,
20. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52,
21. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa w Przemyślu, ul. Szaszkiewicza 11,
22. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Dziecięcego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75,
23. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Dziecięcego we Wrocławiu, ul. Krakowska 28,
24. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie - Szpital 325,
25. Państwowa Szkoła Położnych w Białymstoku, ul. Warszawska 15,
26. Państwowa Szkoła Położnych w Bytomiu, ul. Batorego 15,
27. Państwowa Szkoła Położnych w Krakowie, ul. Batorego 8,
28. Państwowa Szkoła Położnych w Przemyślu, ul. Wodna 12,
29. Państwowa Szkoła Położnych w Poznaniu, ul. Ratajczaka 47,
30. Państwowa Szkoła Położnych w Gdańsku, ul. Roosevelta 17,
31. Państwowa Szkoła Położnych we Wrocławiu, pl. Prostokątny 8,
32. Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych w Gdańsku, ul. Lipowa 14,
33. Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych w Gliwicach, ul. Chudoby 10,
34. Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych w Krakowie, ul. Małgorzaty Fornalskiej 9/11,
35. Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2,
36. Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych w Szczecinie, ul. Arkońska 1,
37. Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,
38. Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Krakowie, ul. Kapucyńska 2,
39. Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej we Wrocławiu, ul. Hauke-Bossaka 21,
40. Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Warszawie, ul. Hoża 88,
41. Państwowe Technikum Farmaceutyczne w Łodzi, ul. Nowotki 105,
42. Państwowa Szkoła Dietetyczek w Krakowie, ul. Kopernika 17,
43. Państwowe Liceum Felczerskie w Warszawie, ul. Wiktorska 99,
44. Państwowe Liceum Felczerskie w Łodzi, ul. Nowotki 54,
45. Państwowe Liceum Felczerskie w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 21,
46. Państwowe Liceum Felczerskie w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 79,
47. Państwowe Liceum Felczerskie w Gdańsku, al. Reduta Miś 5/9,
48. Państwowe Liceum Felczerskie w Przemyślu, ul. Felicjanek 5,
49. Państwowe Liceum Felczerskie w Siemianowicach, ul. Świerczewskiego 15,
50. Państwowe Liceum Felczerskie w Świdnicy, ul. Traugutta 5,
51. Państwowe Liceum Felczerskie w Szczecinie, ul. Arkońska 1,
52. Państwowe Liceum Felczerskie w Kłodzku, ul. Krasickiego 8,
53. Państwowe Liceum Felczerskie w Toruniu, ul. Chłopickiego 4/9,
54. Państwowe Liceum Felczerskie w Chełmie Lubelskim, pl. PKWN (gmach PKP),
55. Państwowe Liceum Felczerskie w Krakowie, ul. Koletek 12,
56. Państwowe Liceum Felczerskie w Słupsku, pl. Wolności 26,
57. Państwowe Liceum Felczerskie we Wrocławiu, ul. Stawowa 24,
58. Państwowa Półtoraroczna Szkoła Felczerska w Szczecinie, ul. Arkońska 1,
59. Państwowa Półtoraroczna Szkoła Felczerska we Wrocławiu, ul. Stawowa 24.