Monitor Polski

M.P.1956.47.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 4 czerwca 1956 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujący wykaz średnich szkół zawodowych II stopnia, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego, których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106):
1. Technikum Przemysłu Odzieżowego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17,
2. Technikum Przemysłu Roszarniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Rawiczu, ul. Gen. Świerczewskiego 6,
3. Technikum Przemysłu Dziewiarskiego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Kilińskiego 130,
4. Technikum Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Zakątna 34,
5. Technikum Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 115,
6. Technikum Przemysłu Wełnianego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 43,
7. Technikum Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Radomiu, ul. Śniadeckich 5,
8. Technikum Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 131,
9. Technikum Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Chełmku, pow. chrzanowski,
10. Technikum Przemysłu Bawełnianego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15,
11. Technikum Włókiennicze Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej, ul. Karola Marksa 14,
12. Technikum Przemysłu Odzieżowego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Krakowie, ul. Pędzichów 13,
13. Technikum Przemysłu Włókien Łykowych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Krośnie, ul. Szkolna 6,
14. Technikum Przemysłu Włókien Łykowych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Nowej Soli, ul. Armii Czerwonej 43,
15. Technikum Planowania Przemysłowego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Wróblewskiego 15,
16. Technikum Przemysłu Włókienniczego dla Robotników Wysuniętych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Wróblewskiego 15.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.