Monitor Polski

M.P.1954.A-1.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 4 stycznia 1954 r.
w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych II stopnia, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego, których absolwenci podlegają w 1954 r. przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH II STOPNIA, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ W 1954 R. PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

1. Technikum Przemysłu Odzieżowego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Poznaniu, ul. Wały Kazimierza Wielkiego 17,
2. Technikum Przemysłu Roszarniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Rawiczu, ul. Gen. Świerczewskiego 6,
3. Technikum Przemysłu Dziewiarskiego Nr 1 Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 125,
4. Technikum Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Zakątna 34,
5. Technikum Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 115,
6. Technikum Przemysłu Wełnianego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Zgierzu, pl. Kilińskiego 8,
7. Technikum Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Radomiu, ul. Słowackiego 17,
8. Technikum Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Starogardzie, ul. Kościuszki 131,
9. Technikum Przemysłu Włókien Łykowych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Nowej Soli, ul. Armii Czerwonej 43,
10. Technikum Przemysłu Bawełnianego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15,
11. Technikum Włókiennicze Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej, ul. Karola Marksa 14,
12. Technikum Przemysłu Odzieżowego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Krakowie, ul. Pędzichów 13,
13. Technikum Przemysłu Włókien Łykowych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Krośnie, ul. Szkolna 6,
14. Technikum Przemysłu Roszarniczego dla Robotników Wysuniętych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Rawiczu, ul. Gen. Świerczewskiego 6,
15. Technikum Przemysłu Włókienniczego dla Robotników Wysuniętych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Łodzi, ul. Wróblewskiego 15.