Ustalenie wykazu rzeczoznawców, upoważnionych do badania urządzeń acetylenowych.

Monitor Polski

M.P.1935.49.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1935 r.