Monitor Polski

M.P.1947.119.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 września 1947 r.
o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia są wolne od podatku obrotowego.

Na podstawie art. 3 pkt 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23) zarządzam co następuje:
§  1. Ustalam wykaz tych przedsiębiorstw państwowych rozliczających się centralnie ze Skarbem Państwa w ramach budżetu państwowego, których świadczenia są wolne od podatku obrotowego w roku podatkowym 1947. Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia wolne są od podatku obrotowego w roku podatkowym 1947.
Część budżetuNazwa przedsiębiorstwa lub zakładu
3. Prezydium Rady Ministrów1. Polskie Radio
2. Polska Agencja Prasowa
10. Ministerstwo Skarbu1. Państwowy Zakład Emerytalny
2. Mennica Państwowa
3. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
4. Polski Monopol Solny
5. Polski Monopol Tytoniowy
6. Państwowy Monopol Spirytusowy
7. Państwowy Monopol Zapałczany
8. Polski Monopol Loteryjny
13. Ministerstwo Komunikacji1. Polskie Koleje Państwowe
2. Polskie Linie Lotnicze "Lot"
14. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych1. Państwowe Zakłady Hodowli Roślin
2. Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych
18. Ministerstwo Poczt i Telegrafów1. Polska Poczta, Telegraf i Telefon
20. Ministerstwo Zdrowia1. Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładu Higieny
2. Szpitale Państwowe
21. Ministerstwo Odbudowy1. Państwowe Zakłady Wodociągów na Górnym Śląsku